online excel oktatás

Online Excel oktatás

Excel 2007/2010/2013
A táblázatkezelés alapjai
Excel magántanár

excel oktatás

Az oktatás

Egyéni magán oktatás
Személyre szabott példák
Oktatási tematika

Online access oktatás

Online Access oktatás

Access 2007/2010/2013
A relációs táblázatkezelés alapjai
Access magántanár

1985 óta foglalkozunk Kis- és Középvállalkozási szolgáltatásokkal. Ezek keretében számtalan szolgáltatást nyújtottunk. Ebbe beletartozik az értékesítések támogatásától kezdve a TQM vezetésig terjedő számos sprektum. Munkatársunk jól felkészült széles látókörű a kkv szektor tekintetében.

Cégen belüli tevékenysége megkezdése előtt maga is a kkv szektorban dolgozott, így széles rálátásra tett tapasztalatot szinte minden felmerülő probléma megoldásában. Felsőfokú végzettsége révén magas szintű vezetői és végrehajtói tapasztalatot szerzett.

Nagy tapasztalatot szerzett többek között a következő helyeken:

 1. Vizituors Egyesülés, szálláshelyek értékesítése, 1988-1991
 2. Grossi Kft. irodavezetés, 1991-1995
 3. Icotrade Kft. irodavezetés, 1997-2004
 4. Ortetika Kft. TQM vezetés, 2005-

Amennyiben kérdésed, kérésed vagy megrendelésed van, küld el bátran az üzenet oldalunkon és mi rövid határidőn belül megkeresünk!

Irodavezetés

Az irodavezetési tevékenységünk kiterjed a komplett működtetéstől kezdve akár az adatrögzítés megszervezéséig. Végeztünk teljes irodaszükséglet beszállítói tevékenységet, koordinálást, vagy akár komplett titkársági és elszámoltatási tevékenységet.

Hosszú távú szerződés keretében vállalunk protokoll irodavezetést, asszisztenciát, rendezvényszervezést, nagyobb volumenű beszerzések lebonyolítását. Ellenőrzéseket. Tájékoztatást. Ajánlatunk magában foglalja a modern irodavezetés kulcsfontosságú minőségi mutatóinak megvalósítható elemeit.

TQM vezetés

Az adatgyűjtés során nyert információk feldolgozása általános, ill. matematikai statisztikai eljárások segítségével történik, folyamatában elemezzük adatainkat. Módszereire jellemző, hogy a nagy mennyiségű adathalmaz minden elemével ugyanazt a viszonylag egyszerű műveletsort kell elvégezni. A statisztikai feldolgozás során az adatokat különböző ismérveik alapján csoportosítjuk, táblázatba rendezzük, az adatok egyes csoportjaihoz viszonyszámokat rendelünk, vagy magukat az adatokat alakítjuk viszonyszámokká. Az adathalmaz jellemzőinek, belső sajátosságainak a megjelenítése történhet grafikus ábrázolással (grafikon, diagram, kartogram) is. Matematikai statisztikai eljárások alkalmazásával megállapíthatók a vizsgált adathalmaz általános jellemzői (eloszlás, átlag, szóródás), belső összefüggései (korreláció analízis) és ezek jellemzői. A különböző mérések, ellenőrzések eredményeit a termékek, a folyamatok, a rendszer tökéletesítésére kell felhasználni. Ezt könnyíti meg az adatelemzés.

Az ISO előírása szerint- évenként minősíteni kell a cég dolgozóit és hozzájuk kapcsolódó munkafolyamatokat.

Az értékelés célja:

 • Tárja fel a dolgozók munkavégzésének, személyiségének erősségeit, gyengeségeit.
 • Növelje, a dolgozók egyéni és csoportos munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét.
 • Motiváljon, növelje a munkából fakadó elégedettséget.
 • Segítse a képzési, fejlesztési igények beazonosítását.
 • Adjon összehasonlítási lehetőséget a dolgozók és munkacsoportok munkavégzésére.
 • Támogassa a felső vezetést az összehangolt, minőségi döntések meghozatalában.
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani a vevők igényeire és észrevételeire, hogy a tevékenységeket a megrendelő, vásárló által elvárt módon lehessen működtetni. Ezért minden évben, rendszeresen értékelni kell a vevők és partnerek részére kiállított kérdőív válaszait.
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani a kérdőívben az észrevételek, javaslatok című részre, és az ott leírtakat orvosolni kell.

A folyamatok szabályozásánál a „PDCA” elv elemei szerint járunk el. A minőségfejlesztő tevékenység alapvető módszere a Deming-féle (PDCA) ciklus. A cél és az eredmény összevetése, elemzése. PDCA bármilyen műveletre, tevékenységre, folyamatra, rendszerre, működtetésre, koncepcióra, elgondolásra vonatkoztatható, zárt hatásláncú, folytonosan ismétlődő körfolyamat-elv. A nemzetközi szakirodalomban Deming ciklusnak (Deming's Cycle) nevezik.

Az éves ellenőrzés kiterjed még a beszállítókra, alvállalkozókra, vevői megelégedettségre, a termékek megfelelőségére (követelmények teljesülése), és lehetőleg a folyamat- és termékjellemzők trendjeire is. Így igen hasznos, és sokszor akár megdöbbentő információkat nyerhetünk például a beszerzések alakulásának elemzése, vagy az ellenőrzések során megtapasztalt csoportok eredményei közötti különbségek felismerése révén.

Csakis ilyen elemzések segítségével határozhatóak meg a vállalati folyamatok azon beavatkozási pontjai, melyek korrigálása növelheti a működés hatékonyságát.

Szinte minden vállalat kiemeli cégfilozófiájában, hogy gondolkodásának és törekvéseinek középpontjában az ügyfél áll. Az ügyfélorientáltság ma egygyakran hangoztatott vállalkozásfilozófiai alapelv, amely valóban egyre fontosabbá válik, amelyet azonban csak kevés vállalkozás alkalmaz következetesen és a részletekre is ügyelve.

Általános szolgáltatás

Szolgáltatási tevékenységünk alapja a KKV-k számára nyújtott ad-hoc vagy szerződéses adatbázis készítési, adatelemzési (esetenként adatrögzítői) munkánk.

Nagy tapasztalattal rendelkezünk a szöveges jelentések, tanulmányok, munkaanyagok készítése terén. Rendszeresen készítünk akár több 10 ezer cellás Excel adatbázis jelentéseket, kimutatásokat, ezeken alapuló elemzéseket. Egyik fő profilunk az MsAccess adatbázisok készítése.

Rich snippets